Staff

David Barragan
Phone: 2098465188
davidbarragan10@gmail.com
Jaswant S. Pannu
Phone: 4083400157
jaswantpannu@yahoo.com
Lovepreet Kaur
Phone: 209-497-4588
lKaur@lendingassets.com
Raman Singh
Phone: 2096056500
rsingh@lendingassets.com
Shaan Gondtra
Phone: 2096581409
Steve Bassi
Phone: 2096785233
realtor.stevebassi@gmail.com